24.2. - 1.3.2020

24.02.2020

Stále jsou ve hře aspekty z minulého týdne, kterými jsme podporováni v prožívání sebe sama jako součásti celku, vzájemnosti a propojenosti. Energie nás vedou cestou lásky bez hranic, bez podmínek, k plynutí a přijetí každičkého dne se všemi jeho aspekty.

Planeta Mars v konjunkci se sestupným lunárním uzlem a v kvadratuře na Černou lunu a Chirona nás učí opouštět staré nevědomé myšlenkové programy v nás jako je: přehnaná ctižádost, příliš mnoho snažení, extrémní výkony, prosazování se za každou cenu, honba za úspěchem a kariérou.

Můžeme být v této době neklidní, necitliví, tvrdohlaví až agresivní, vidět věci černě. K projevům této konstelace patří i náročnější situace v oblasti práce, kariéry, a ve vztazích s autoritami. Je možný i pocit selhání, neúspěchu a neschopnosti se prosadit.

Cílem je pracovat klidným tempem se vší zodpovědnosti, láskou a bez stresu. Být si vědomi svých kvalit. Udělat si čas na své blízké, na rodinu, na domácnost.

Koncem týdne budou na programu dne vztahy. Planeta Venuše se dostane do komplikované vazby s planetou Pluto a Saturnem. Přicházejí vztahové zkoušky a tlak na změnu postojů a chování mezi lidmi. Konstelace vyvolá řadu problémů, nedorozumění, různých tlaků a manipulací, jakož i ochlazení v citové rovině a rozchodů. Dívejme se na druhé očima lásky, promíjejme a odpouštějme. Nenechme se ovládat strachem, pozor na paniku.

Slunce je stále v konjunkci s retrográdním Merkurem a v sextilu na Uran a Mars. Dostává se k nám velká spousta nejrůznějších informací, které nás nutí k přemýšlení, přehodnocování, zaujímání postojů a rozhodování. Jsme postaveni před volbu, zda se budeme řídit jen naším rozumem a myslí nebo spíše intuicí a srdcem. Jaké informace budou pro nás klíčové, kterými se budeme zabývat a kterými ne. Je tu možnost svobodné volby, na co zaměříme svou pozornost a naopak, čím se nenecháme infikovat.


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ŠTĚDROST - je ctnost ducha.

Je to radost ze štěstí druhých, i když sami právě nemáte co oslavovat.

Je to rozpoložení mysli, díky němuž jste šťastní, že můžete dávat, aniž byste za to výměnou něco očekávali.

Tato karta vás vybízí ke štědrému sdílení a je známkou toho, že jste připraveni zamířit k této ušlechtilé vlastnosti. Andělská moudrost vás vybízí, abyste se rozdávali svobodně, otevřeně a s láskou. Odměna za štědrost je veliká, protože všechno, co s otevřeným srdcem dáváte, se vám mnohonásobně vrátí.

Afirmace: Otevírám se štědrosti.