25.5. - 31.5.020

25.05.2020

Většina aspektů z minulého poselství ještě stále ovlivňuje dění i v tomto týdnu.

Slunce v Blížencích v kvadratuře na Mars do Ryb vede stále naši mysl do aktivity, jedna myšlenka střídá druhou, jdeme z akce do akce, vymýšlíme co zařídit, podniknout, a přitom máme pocit, že se nám nedostává času, že nic nestíháme. Nastává chaos, zmatek v mysli i v činech. Mrháme energií na nepodstatné věci a naše mysl je zahlcena přemírou podnětů zvenčí. Chybí klid, plynutí, ponor do sebe a zkrocení svých myšlenek.

Namísto toho se aktivně snažíme odvrátit mysl od nás samotných, od našich problémů, potíží a bloků, a raději se staráme o druhé. Vymýšlíme si jak pomoc druhým, místo toho, abychom nejdřív pomohli "uzdravit sami sebe". Přehnaná aktivita nakonec přinese zmatek v hlavě, vyčerpání a únavu.

Každý z nás pomůže nejvíce světu tím, že bude pracovat na sobě, především na své mysli. Naučí se zvládat a ovládat své myšlenky. Bude spokojený, pokorný, vděčný a bude se radovat z maličkostí a ze života. Nebude hledat náhražky svého štěstí a honit se za nimi.

Venuše v Blížencích v nepříznivém aspektu k Marsu v Rybách rovněž ukazuje na nesoulad v naší mysli, který se pak odráží na našem jednání vůči opačnému pohlaví a obecně ve vztazích. Je zde absence lásky ve slovech i v myšlení, velmi snadno se můžeme dostat do hádky a obviňování. Následuje lehkovážné jednání, nevázanost a podléhání vášním. Hrozí i netrpělivost, nesoustředěnost, konflikty, odbíhání od řešení podstatných věcí, a úniky k obšťastňujícím aktivitám, abychom zapomněli a necítili se nešťastní a prázdní.

Planeta Merkur vytváří konjunkci se Severním vzestupným uzlem a přináší poselství souladu, propojení, splynutí, dohod a vstřícnosti mezi lidmi. Následně 28.5. ve večerních hodinách vstupuje Merkur do citlivého znamení Raka. Příliv citlivosti, sympatií a emocí může silně ovlivnit naše vnímání reality a rozhodování. Budeme mít co dělat s náladovostí a senzitivitou. 

Nečekejme, že nás někdo spasí. Změnu musíme udělat sami.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

OSLAVY - nyní byste v každém dni měli hledat radost, potěšení a kouzlo a veselit se z nich.

Když oslavujeme pomíjivé a přechodné události života, je to vlastně náš způsob, jak za ně děkujeme, a naši andělé se přitom radují s námi.

Oslavujte s druhými, kdykoli je to možné, protože energie znásobená smíchem a lehkostí přitáhne mnoho andělů, kteří přidají svá požehnání. Oslavy vás šťastně sblíží s druhými.

Andělská moudrost vám připomíná, abyste si vážili všech věcí v životě, ať už velkých, či malých.

Najděte si něco, co byste mohli oslavit hned teď.

Afirmace : Celý můj život je jednou velkou oslavou.