27.1. - 2.2.020

28.01.2020

Stále se nacházíme pod vlivem některých energií z minulého týdne, které nyní vrcholí.

Venuše vytváří konjunkci s Neptunem, čímž v nás aktivuje touhu po nadpozemské lásce, potřebu být milována bez podmínek. Konfrontuje nás s našimi ideály, s tím, po čem toužíme a sníme. Tento aspekt ocení lidé umělecky a tvořivě zaměření.

Může ovšem přinést i velké zklamání a zranění na duši, pokud v našem životě převládají nereálné představy o životě, o druhých, o lásce, a když si pleteme lásku se závislostí. Pokud budeme chtít mít vedle sebe ideální lidi, tak budeme často zklamáni. Konstelace nás učí přijímat druhé takové, jací jsou, bez výčitek, bez očekávání. Dává nám prostor pro nesobecké jednání, soucit, laskavost, účastenství a pomoc druhým.

Situaci komplikuje Mars ze znamení Střelce, který svírá kvadraturu s Venuší a Neptunem. Postará se svým neomaleným způsobem o spory, hádky, útoky ve jménu "pravdy a upřímnosti". Spouští se hra na viníka a oběť. Hledáme pachatele pro ospravedlnění svého jednání. Ale nad pravdou vždy stojí soucit a láska, pravda nesmí zraňovat. Pozor si dejme i na marnotratnost.

Dalším projevem je chaotické jednání a honba za nějakým ideálem. V napětí je mužská a ženská energie. Na fyzické úrovni můžeme prožívat silnou únavu až malátnost, oslabení imunity, nárůst infekcí, virů a nemocí. Proto dělejme jen to, co je opravdu nutné a nezbytné. Pečujme o své fyzické i psychické zdraví klidem, meditacemi, pomocí léčivých energiích, očistnými nebo relaxačními koupelemi, nenáročnou četbou, pitím čajíčků, využíváním vonných olejíčků apod.. Na psychické úrovni Odpouštějme a nenosme v sobě křivdy.

Černá Luna opustila znamení Ryb a přešla do znamení Berana, kde se potká s Chironem. Zvýrazní temné stránky našeho "Já", jako je vztek, hněv, vnitřní agrese, sobectví. nezdravé prosazování se. Cesta z těchto energií vede přes pěstování spolupráce, empatie a harmonie.  

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 LASKAVOST- abyste byli laskaví, musíte otevřít své srdce jemným vlastnostem, jimiž jsou péče a soucítění.

Buďte laskaví sami k sobě. Mějte rozumná očekávání a nezapomeňte se náležitě ocenit. K tomu, abyste v sobě mohli pěstovat něžnou laskavost, je třeba abyste se opatrovali a dopřáli si vše potřebně.

Kdykoliv uděláte něco pro sebe, automaticky vyzařujete stejnou energii i na druhé.

Laskavost rozpouští ledové bariéry kolem lidí a navrací osobní sílu těm, kdo mají strach. Jděte k osamělým, povzbuďte plaché, přijměte mezi sebe ty, kdo se cítí izolovaní, a potěšte smutné.

Vaší odměnou bude pocit vnitřního míru, vřelosti a lásky.

Afirmace: Chovám se laskavě k sobě i k druhým.