27.5. - 2.6.019

28.05.2019

Energie tohoto týdne nás vedou k naší mysli, myšlenkám a komunikaci. Merkur v Blížencích je v napěťových vazbách na planetu Jupiter a Neptun. Znamená to, že se nyní projevují slabiny těchto všech planet. Jupiter zahlcuje naši mysl (Merkur) spoustou podnětů, témat či nápadů, chce hodně komunikovat, prosadit svou pravdu, filozofovat, ale bez praktického výsledku. Jedna myšlenka střídá druhou a je obtížné se jimi nezabývat. Neptun vnáší do myšlení chaos, zmatek, zkreslování skutečnosti a nedůvěru. Vymýšlí si, hledá vně sebe viníky, aby se utvrdil, že je obětí. Tápe, neví, podléhá idealistickým představám. Ano, hrozí to, že se staneme obětí svých vlastních domněnek, iluzí a smyšlenek. Chybně vyhodnocujeme realitu, děláme mylné závěry, které vedou k nepochopení a nedorozumění.

Merkur pak plácá nesmysly, ironizuje, obviňuje, pomlouvá a kritizuje. Je náladový, roztěkaný, nesoustředěný, vymýšlí si, zapomíná a je nezodpovědný. Má sklony k sarkasmu a umí ranit slovem.

Chybí zdravý selský rozum a schopnost správného rozlišování.

Tím vším je velmi silně narušena nervová soustava a hrozí psychické problémy.

Jak tomu všemu předcházet? Chce to zásadní změnu ve vnímání:

 • soustředit se na praktické činnosti - úklid, třídění, opravy v bytě,...
 • pobyt v přírodě, relaxace
 • naučit se rozlišovat, kdy mluvit a kdy naopak mlčet
 • naučit se rozlišovat, jakou myšlenkou se budu zaobírat a jakou ne
 • naučit se rozlišovat podstatné od nepodstatného, reálné od nereálného
 • naučit se netrápit se zbytečnostmi a nezaobírat se detaily
 • naučit se zklidňovat mysl, tj.meditovat
 • nemít přehnaná očekávání a požadavky
 • mluvit pravdu, dodržovat slovo, nepodvádět
 • nepoužívat slova, kterým nerozumím a nevím, co přesně znamenají
 • posoudit situaci zdravým selským rozumem
 • mít v rovnováze hmotný a duchovní svět
 • mít víru, důvěřovat
 • přistupovat k sobě i druhým s láskou
 • pěstovat pokoru
 • odpouštět a milovat

Venuše v Býku v sextilu na Neptun přinese romantiku, vášeň, zamilovanost a užívání si hojnosti. V trigonu na Saturna připomíná Venuše praktický a reálný pohled na lásku a na umění budovat vztah.

Víkend bude již pod vlivem blížícího se pondělního novoluní v Blížencích.

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

RADOST- Radost pramení z pocitu spojení s Božstvím a je vlastností, která vás prosvětluje. Andělská rada zní, abyste ji pěstovali tak, že v každé situaci budete hledat Božství. Dívejte se pod povrch a hledejte světlo v srdci každého člověka. Umožní vám to uvědomit si zázrak stvoření a ve vašem životě se rozžehne radost. Těšte se ze všeho, protože radost je klíčem k osvícení. Radujte se ze života.

Afirmace : Ve všem nacházím radost.