28.10.-3.11.019

28.10.2019

Týden nás přivítá Novoluním ve Štíru 28.10.019 ve 4,40 hodin s opozicí na Uran. Příležitost se spojit se svými pocity, přijmout je, prozkoumat a očistit. Pokud najdeme takovou emoci, která nám dělá vrásky na čele, je to pro nás signál, abychom ji rozpustili pomocí lásky a odpuštění. Pokud to neuděláme, jsme plni "jedu", kterým pak nevědomě ubližujeme druhým. Odpuštěním neschvalujeme činy druhých.

Odpuštění je proces lásky k sobě, odstranění svého destruktivního vnímání reality. Je třeba se odpoutat od takových emocí jako je žárlivost, zloba, podezíravost, pomstychtivost, agresivita, dominance, a další. Ničivé emoce a sklony bychom neměli potlačovat ani jim nekontrolovatelně podléhat.

Stále působí aspekt Mars ve Vahách v kvadratuře na Saturn v Kozorohu, který jsem popsala minulou předpověď. K tomu se přidává aspekt Mars ve Vahách v kvadratuře na Pluta v Kozorohu, vyloženě agresivní, bojovná a dobyvačná energie, plná manipulace, vynucování si něčeho a ovládání. Mnohé se odehrává v zákulisí.

Nepřistupujme na hru násilí a boje, otevřeme se spolupráci a vyjednávání.

Středa 30.10. je vhodná k partnerským rozhovorům, k různým terapiím, k vyjádření svých hlubokých pocitů, ať už slovem nebo prostřednictvím umění. 

Následně ve čtvrtek 31.10. od 16,43 hod. začíná retrográdní fáze Merkura ve Štíru, abychom očistili svou mysl a změnili způsob komunikace. V době do 20.11. se znovu se spojíme s tématy, situacemi, které jsme už prožily a ke kterým je třeba zaujmout nový postoj. Ukáží se nám slabiny v našem myšlení i komunikaci. Může to být nesdílnost, tajnůstkářství, pochybovačnost, pesimismus, podezíravost, vyčítání nebo vnucování pocitů viny, slovní útoky a rozkazování.

V pátek večer 1.11.019 se přesouvá planeta Venuše do ohnivého znamení Střelce. Do vztahů přinese nadšení, optimismus, radost, štědrost i víru. Může se tato Venuše však chovat také nestále až lehkomyslně.

Propojí nás v lásce s našimi milovanými, kteří již opustili tento svět. Uctěme jejich památku. 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ARCHANDÉL CADKIEL - Archanděl Cadkiel vám pomůže nalézt toleranci a odpuštění.

Pracuje ve fialovém paprsku očistění a transmutace a pomáhá vám zbavit se nižších vibrací a dosáhnout vyššího způsobu bytí.

Andělská moudrost vás vybízí, abyste si představili, že se nacházíte ve fialovém paprsku, a zavolali archanděla Cadkiela na pomoc.

Odevzdejte své potíže a náročné vztahy plamenům, aby veškerá negativita mohla být transmutována.

Vytažením této karty je vám požehnáním a vypovídá o tom, že jste připraveni kráčet po cestě světla.

Afirmace : Očišťuje mne fialový plamen.