29.4. - 5.5.019

29.04.2019

Konstelace tohoto týdne ukazují na to, že naše mysl a schopnost komunikovat bude nyní hodně podrobována zkouškám. Merkur v Beranu se dostává do kvadratury s planetu Saturn a Pluto v Kozorohu. Máme si dát pozor na negativní a černé myšlenky, pesimismus, pocit tíhy a smutku. Takové myšlenky nás přesvědčují o tom, že nic nefunguje jak má, že je všude nepořádek, že narážíme na samé problémy, komplikace, že se nám nedaří to, co bychom si přáli. Může to vést k pocitu frustrace, marnosti a do deprese. Bude to svádět k domněnkám a destruktivnímu uvažování. Tyto konstelace probíhají v prvních dnech májových, které patří lásce. Proto se krize může projevit i ve vztazích s pocitem citového nenaplnění, neporozumění a manipulace. Váznout může i komunikace a s ní nechuť mluvit, vysvětlovat, vyjadřovat se nebo plánovat. Je třeba si uvědomit, že naše negativní myšlenky jsou jen naše příběhy, které se nám rodí v hlavě a kolikrát nemají nic společného s realitou. Proto buďme jen jejich pozorovateli a nenechme se jimi ovládat.  Jsou naše myšlenky podporující, příjemné nebo ubíjející a nahánějící strach? Temné myšlenky nejlépe rozpustíme světlem v meditaci.

Podporující aspekt pro nás je Merkur v trigonu na Jupitera, který nás učí nevzdávat se, hledat nová řešení a umět si poradit v krizi. Podporuje naši víru, naději a nové vědomí. Proto se podívejme na problém z nadhledu, vnímejme ho v širších souvislostech a pochopíme proč to či ono se děje. Proč musíme projít tím, čím musíme a k čemu nám to bude dobré. Nemusí nám to být hned jasné, stačí věřit, že to, co prožívám, se děje pro mé nejvyšší dobro. Později se ukáže, jaký to vše mělo smysl.

Planeta Pluto požaduje radikální proměnu našeho přemýšlení, posuzování a vnímání světa. Je v našich možnostech mít moc nad svými myšlenkami.

Mějme na paměti, že planeta Saturn nás svým omezováním i chrání, a to před zbrklostí, neuváženými činy a rozhodnutími. Pomáhá nám, dozrát a zmoudřet v určité oblasti.

K retrográdnímu Jupiterovi a Plutu se přidá i Saturn. Díky zpětnému chodu této planety od 30.4. do 18.9.019 budeme přizváni k "opravné zkoušce" tam, kde jsme se chovali v minulosti nezodpovědně a kde jsme nectili řád a zákony. Zádrhele můžeme očekávat v oblasti pracovní a státní.

Novoluní v BÝKU nastává 5.5.019 v 00,47 hodin. Je to vhodný čas tomu, abychom si ujasnili své priority, hodnoty a nastolili změnu v oblasti hmotné, tělesné a finanční. Otevřeli se lásce, hojnosti, abychom oceňovali krásu všude kolem sebe a vychutnávali si život.

Nov bude provázet i konstelace Marse v opozici na Jupitera, která může provokovat k hádkám, prosazování názorů, pření se o pravdu a přemíru pozornosti informacím.  

Černá luna opouští v těchto dnech znamení Vodnáře (úleva pro Vodnáře) a přesouvá se do znamení Ryb. Zde bude do konce ledna 2020. Připravme se na období  psychicky velmi náročné, přecitlivělé, kdy nám může připadat život dost těžký a můžeme upadat do beznaděje a utrpení. Karmický dopad této Černé luny se dá vyrovnat duchovní cestou, bezpodmínečnou láskou, soucitem, službou, ale i přijetím těla, reality a řádu.  

MILOSRDENSTVÍ

Abyste mohli rozvíjet milosrdenství, odpusťte sobě i všem kolem vás. Buďte velkodušní, spatřujte v druhých to dobré a předpokládejte, že jsou nevinní.

Otevřete se soucitu, ale především sáhněte po moudrosti nacházející se ve vašem nitru, která rozpoznává Božství v každé bytosti. Budete kolem sebe šířit mnoho světla, radosti a svobody, jež umožní druhým najít to dobré i v sobě.

Andělé milosrdenství vám nabízejí možnost odstranit bolest nebo potíže. Přijměte to s vděčností.

Afirmace : Jsem milosrdný/á.