29.6.-5.7.020

01.07.2020

Díky zpětnému pohybu planeta Merkur přešla přes Slunce a vytvořila tak velmi úzké vzájemné propojení. Mysl velmi silně ovlivňuje v těchto dnech naše Já. Protože se tato planeta i Slunce nachází ve znamení Raka, naše myšlenky jsou tzv."plodné" ale i velmi citlivé. Točí se kolem citů, emocí, domova, rodiny, bydlení, rodičů, domácích mazlíčků apod.. Díky novým zkušenostem, které nyní zažíváme, můžeme leccos přehodnotit a začít tvořit novou etapu svého života.

Vítat "Nové" a jít cestou vysvobození se od zátěže z minulosti, je nyní naším velkým úkolem.

Na hmotné úrovni se můžeme věnovat domácím pracím, zpracovávat úrodu, můžeme vylepšovat, uklízet a modernizovat své domovy, zahrady, ale i si dělat pořádek v pojistkách, smlouvách, domácím rozpočtu apod.. Saturn se totiž vrací 2.7.020 po delší době do svého znamení Kozoroha, kde setrvá ještě do 16/12/020. Pak definitivně opustí toto znamení, ve kterém působil od 17/12/017. Opět nám tedy připomene jak důležitá je systematičnost, pracovitost, přijetí zodpovědnosti za sebe a svůj živost, pořádek. Dá nám příležitost potrénovat svou trpělivost, soustředění se na podstatné a dát svému životu řád.

Příznivou konstelaci tvoří planeta Venuše a Mars (sextil), což vede k větší harmonii, k příležitosti propojit svá osobní přání s potřebami druhých. Učme se s láskou a v klidu vyjádřit co cítíme a co je pro nás důležité, o co nám jde, co potřebujeme.

Neděle 5.7.020 v 6,47 hod. patří Úplňku ve znamení Kozoroha. Ten je bohužel pod napěťovou vazbou od planety Mars v Beranu. Vytváří se tak tzv. T-kvadratura v kardinálních znameních, která patří k těm náročnějším. Vede nás k aktivnímu jednání a konkrétním činům, tak aby bylo rozhodnuto, dokončeno či ukončeno vše podstatné. Křížit se budou zájmy osobní s potřebami rodiny a s pracovními záležitostmi. Úplněk nám ukáže, v čem si nejsme jisti sami sebou, kde nám chybí pevná půda pod nohama, řád a disciplína. Konfrontováni budeme se spoustou emocí a pocitů, bohužel spíš nepříjemných. Nahromadit se může v nás vztek, agrese, hněv, je velmi důležité pracovat na svém sebeovládání a trpělivosti. Na druhou stranu nás úplněk podpoří v tom, jít za svým záměrem, za tím, čeho chceme dosáhnout a také nám pomůže vypořádat se z minulostí.

Čas vhodný k rituálům na zvýšení příjmů, na nalezení práce, pro posílení výdrže a stability a všeho toho, čeho chceme dosáhnout. Je vhodné očišťovat nejen své rozbouřené nitro, ale i tělo, svůj prostor, byt, dům, kameny apod..

Umíme si vážit toho, co máme?

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

VDĚČNOST- Měli byste si uvědomit, čeho všeho se vám dostalo. Když Vesmíru poděkujete za jeho dary, odpoví vám štědrostí.

Andělská moudrost vám připomíná, abyste poděkovali za všechno, co máte - hmotné i nehmotné.

Kdykoli upřímně poděkujete, je vám dáno ještě více, neboť vděčnost je klíčem otevírajícím dveře k vesmírné hojnosti.

Pěstujte si postoj vděčnosti a otevřete se přijímání lásky a hojnosti ve svém životě.

Vaši andělé se na vás budou usmívat.

Afirmace: Děkuji za všechno ve svém životě.