29.9.-4.10.020

29.09.2020

Procházíme obdobím velkých životních zkoušek, transformace, čištěním karmy a léčením. Je to dlouhodobý nesnadný proces, který však zároveň přináší i mnohá pozitiva. To bychom měli mít stále na paměti.

Dominantou tohoto týdne je Úplněk v Beranu, který nastává hned první říjnový den, 1.10.020 ve 23,05 hodin. Znamená to, že Luna v Beranu tvoří opozici se Sluncem ve znamení Vah.

Půjde o velmi přecitlivělý proces, protože zároveň jsou obě světla propojena s Chironem. Dále retrográdní planeta Mars, vládnoucí znamení Berana a tomuto úplňku, je ve spojení s Černou lunou a tvoří napěťový aspekt s planetou Saturn.

Oč tedy jde.

Předimenzovaná energie znamení Berana ukazuje na míru sobectví v každém z nás. Znamená, že ve vzduchu je velké napětí, které vede k hněvu, vzdoru, zlosti, k boji a až k agresi. Vše nás štve. Hledáme nepřítele a viníky.

Chiron odhaluje pravé příčiny tohoto stavu, to znamená naše hluboké "rány", (naši achillovu patu), které čekají na to, až si jich budeme vědomi a přijmeme je. Nevědomost nás lidí spočívá v tom, že si myslíme, že za naše zranění mohou druzí lidé, a že tudíž musíme proti nim bojovat.

Úplněk nese poznání, že pokud se budeme neustále zaobírat jen sami sebou, svou bolestí, trápením, žijeme oddělenost od sebe i od druhých. Hlavní poučení spočívá v tom, abychom obrátili pozornost od sebe k druhým, od Já k Ty, protože síla je ve spojení a spolupráci. Jsme jednota, jsme Láska. Nebojuj, ale miluj!

Naším učivem je nežít v extrémech, ale vydat se zlatou střední cestou. Harmonizovat své nitro a vysílat lásku k druhým. Uvědomit si, že boj vede jedině k boji, bolest přitahuje bolest. Pokud chceme žít v rovnováze, klidu a harmonii, musíme být láskou a vysílat tyto energie. Být si vědomi svých zranění a umět je přerůst. 

Právě procházíme obdobím znamení Vah, které nás učí lásce mezi lidmi, rovnováze mezi dvěma extrémy, klidu, spolupráci a empatii.

Planeta Saturn se od 30.9. rozběhne přímým směrem, poučila nás o důležitosti přijmout vlastní zodpovědnost a dala nám šanci mnohé napravit.

Planeta Merkur se přesunula do znamení Štíra, čímž naše myšlenky získají na intenzitě a povedou nás do našeho nitra. Informace a zprávy budeme více promýšlet do hloubky, odhalí se nám různá tajemství nebo příčiny.

Na nebi máme krásný trigon, o který se postarala planeta Venuše ve vztahu k planetě Mars.

Konstelace posiluje vztah mezi mužem a ženou, pomáhá vytvářet porozumění a soulad. Doporučuje obrátit pozornost k tomu co je krásné, obdivuhodné, co si zaslouží obdiv a pochvalu, k umění a tvořivosti.

Utvářejme aktivně svůj život směrem k radosti!

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ROZHODNUTÍ: Když se bojíte učinit nějaké rozhodnutí, vaše mysl se snaží ovládnout váš život. Výsledkem jsou rozhodnutí z pozice vašeho Ega. Vaši andělé vám radí, abyste zhodnotili a zvážili všechny možnosti, pustili celou záležitost z hlavy a vybrali si to, co ve svém srdci cítíte jako správné a co vám způsobí největší radost. Nenechte se však unášet bláhovými popudy a svěřte situaci Božské inspiraci.

Rozhodněte se pro nejvyšší dobro. Mějte na paměti, že když něco neslouží vašemu nejvyššímu dobru, neslouží to určitě ani nejvyššímu dobru těch kolem vás. Proto se zbavujte falešných pocitů odpovědnosti za druhé a rozhodujte se moudře.

Zklidněte se a nalaďte se na své Vyšší já. Požádejte své anděly o vedení a pomoc. Poté se ze stavu hlubokého vnitřního klidu spontánně a s lehkostí rozhodněte.

Afirmace : Rozhoduji se pro své nejvyšší dobro.