30.9. - 6.10.019

01.10.2019

Slunce ve Vahách se dostává pomalu do kvadratury se Saturnem, pánem času. Přichází zpomalení, zastavení, aby se vše dělo v klidu, s rozvahou, se zodpovědností a po důkladném uvážení. Mezilidské vztahy se mohou ochlazovat a komplikovat. Více se projeví nerozhodnost a hledání kompromisů. Případné překážky, komplikace, nebo potíže berte jako výzvu, hledejte v tom nějaké poučení. Saturnské aspekty nás vždy učí trpělivosti, přijetí a vyzrálému jednání.

Dlouhodobější aspekt Neptuna v konjunkci s Černou lunou v Rybách nás propojuje s naší karmou, která souvisí s našimi iluzemi, různými závislostmi, přecitlivělostí, klamem a neukotvením v realitě. V kvadratuře na Jupitera ukazuje na naše "zbožná přání", která jsou výplodem jen ega, nemají oporu v realitě a tudíž se nám nemohou plnit. Chybí pokora a víra v to, že Božská láska ví nejlépe co nám dát a co ne.

Venuše v kvadratuře na Pluta, sebou nese osudovost a silné vášně. Některé vztahy nově vzniknou, jiné už budou mít odžito. Pokud toužíme žít ve vztahu, je třeba se nezdráhat proměně, čili transformaci. Postavit soužití dvou lidí na úplně jiných základech, než tomu bylo dosud. Můžeme očekávat různé turbulence mezi lidmi. Nejvíce si dávejme pozor na to, abychom druhé do ničeho netlačili, nevnucovali jim svou pravdu, nechtěli, aby žili podle našich měřítek.

.

V tomto týdnu mění své postavení dvě planety. Merkur přechází ve čtvrtek do znamení Štíra, čímž se velmi prohloubí naše myšlení, Začne si hrát na detektiva a bude se pídit po příčinách a odhalovat tajemství.. Spojí nás s našimi pocity a emocemi. Nešťourejme se v tom, co nám nepřísluší.

Druhou planetou je Mars, který začne svou pouť znamením Vah. Bude se snažit, aby naše vztahy s lidmi fungovaly a aby byly obě strany spokojené.