4.1. - 10.1.2021

05.01.2021

Vítejte v novém roce ! 

Pojednání o celém roce 2021 se budete moci zúčastnit prostřednictvím online přednášky dne 14.1.2021 od 19 hodiny, kterou právě připravuji. Bližší informace zde https://www.evaprokopcova.cz/prednasky/ .

Je mi líto, ale musím konstatovat, že poselství pro začátek nového roku není zrovna růžové.

Celý měsíc leden je plný těžších konstelací, kterými musíme bohužel projít. Je to jeden z těch těžších měsíců v roce. Je však nutné si vždy připomínat, že je v našich silách to zvládnout, jsou to zkoušky, kterými musíme projít, abychom postoupili v našem vývoji dál. Věřte, že to není strašení, ale realita, kterou se musíme naučit přijmout ve všech jejích možných projevech. Pěstujme v sobě víru, že vše, co se jeví z našeho pohledu nepříznivě, se děje pro naše nejvyšší dobro.

Tento týden začíná konjunkcí planety Merkur s Plutem v Kozorohu. Silnou stránkou této konstelace je reálné uvažování, plánování a vytrvalost včetně schopnosti své myšlenky uvádět do praxe. Nevzdávat se ! Buďme si vědomi obrovské síly myšlenky a slova a využijme ji ve svůj prospěch, nikoliv k manipulaci a sebedestrukci. Promýšlejme věcí do hloubky a pátrejme po tom, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Je to logické, dává nám to smysl ? Je to čas objasnění a objevení skrytých pravd. Odpovědi hledejme ve svém nitru.

Slabinou tohoto spojení planet je manipulace se slovem, vnucování názorů, skrývání informací za účelem vlastního prospěchu a získání finančních výhod. Striktní direktivní nařízení, jednání z pozice síly a moci. Nepodléhejme beznaději a buďme bdělí.

Záleží proto právě v těchto dnech na úhlu pohledu na situaci kolem nás, na tom, k čemu se přikloníme a čemu věříme, a zda jednáme z pozice vlastní síly, nebo spíše strachu.

Merkur se pak 8.1.021 přesune do znamení Vodnáře, kde vytvoří konjunkci se Saturnem a napěťový aspekt a Marsem. Toto je náročná konstelace zejména v rovině našeho myšlení a také dopravy a pohybu. Narůstající nespokojenost, zklamání, pesimismus a celkové omezování svobody může vést k vyostření situace, k velkým třenicím, hádkách, vzdoru a revolučním tendencím. Velký pozor na cestách, hrozí potíže, nehody a úrazy. Samotný Merkur ve Vodnáři dává příležitost ke změně myšlení, k vyššímu vědomí. Přináší mnoho nových podnětů, vizí a nápadů. 

Pozitivnější poselství přináší přechod planety Mars do znamení Býka 6.1021. Posílí to naši víru v sebe, sebevědomí a energii, která bude směřovat k finančního zabezpečení, řešení výdělečné činnosti a celkovému hospodaření s majetkem a penězi. Dobrým znamením je, že Mars vytvoří příznivý aspekt s planetou Venuše, která mezitím přejde do Kozoroha.

Vyplatí se aktivní přístup k vydělávání peněz, jakož i šetrnost a hospodárnost. Ve vztazích zavládne větší souhra, stabilita a stálost. Zesílí a rozvine se i mezilidská spolupráce.

Buďme pozitivní změnou!

S láskou

 Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

PŘÍLEŽITOST - neustále se nám všem otevírají nové příležitosti a očekává se od nás, že se necháme unášet proudy, s nimiž se na své cestě setkáme.

Tato karta vás upozorňuje, že se vám nabízí něco nového, a je na vás, abyste to maximálně využili. Buďte bdělí, buďte vědomí a buďte připraveni.

Své příležitosti si samozřejmě můžete vytvářet sami. Pokud zaklepete na dostatečné množství dveří, nutné se před vámi některé z nich otevřou.

Vaši andělé vám radí, abyste vytrvali, neboť je možné, že dveře, které dříve byly zamčené, jsou nyní pootevřené.

Ztište svou mysl a požádejte anděly, aby vám pomohli.

Afirmace: Otevírám se novým příležitostem.