6.4. - 12.4.020

06.04.2020

Stále působí aspekt konjunkce Jupitera a Pluta v Kozorohu, jak jsem o něm psala již v minulém poselství. Tato konstelace a předchozí konjunkce Saturna a Pluta v Kozorohu vytváří tlak na radikální celospolečenskou proměnu a transformaci lidstva, o které se mluvilo již mnoho let před tím. Součástí toho je i ekonomická krize, která se očekávala. Nyní je tu realita, jsme konfrontováni s tím, jak jsme žili doposavad a co je třeba změnit.

Je nyní velmi důležité podívat se na svět jinýma očima a dát svému životu jiný rozměr. Mnoho lidí vnímalo tento svět jen skrze materiální stránku. Vnější pozlátka nám měli dát pocit jistoty a štěstí. Nyní jsme svědky toho, jak stačí málo, abychom o tato pozlátka přišli.

Úkolem je nyní objevit, i duchovní rozměr existence a využít ho pro své dobro a dobro ostatních. Nalézání vnitřního štěstí, pocitu hojnosti, bezpečí a síly uvnitř sebe je tou cestou. Žili jsme na úkor budoucnosti, na úkor planety, ničeho jsme si nevážili, se vším se plýtvalo a stále jsme neměli dost.

Proto muselo zákonitě přijít Stop! Musíme se vrátit k nastolení řádu, zodpovědnosti, poctivosti, velkorysosti, důvěryhodnosti, pravdivosti, pokoře a víře.

Poslechněte si poselství indiánů z kmene Kogi:

https://www.youtube.com/watch?v=yq_cBnsA_qU&feature=youtu.be


Ve středu 8.4.020 nastává Úplněk ve znamení Vah brzy ráno ve 4,34 hod.. Probíhá na ose Váhy Beran, která je osou Nenásilí.

Někteří mluví o tom, že jsme ve válce. Jako společnost máme tendenci neustále hledat nějakého viníka a bojovat proti němu. Vždycky se někdo nebo něco najde. Bojujeme sami se sebou, s druhými, s nemocemi, ....nyní je to vir. Bohužel však boj přináší zase jenom boj. Nezapomínejme, že kam dáváme pozornost, to sílí. Takže situaci vlastně nevědomě posilujeme. Vidíme sami co to přináší, jaké je klima ve společnosti. Na jedné straně sounáležitost, vzájemná pomoc, obětavost a na druhé straně nevraživost, boj o moc, tlaky a manipulace. Cítíte tu nevyrovnanost?

Úplněk bude pod kvadraturou od Jupitera a Pluta a zároveň vyvrcholí kvadratura mezi Marsem ve Vodnáři a Uranem v Býku. Co to znamená?

Napětí ve vztazích a společnosti vzroste. Nespokojenost počtu lidí s nastavenými omezujícími podmínkami přibývá, v důsledku neblahých ekonomických dopadů na ně. Můžeme očekávat nespokojenost, vzdor, reakce na situaci kolem financí. Některé sliby vezmou za své. Ukáže se, kde chybí empatie, diplomacie a spolupráce. Je to rozpor mezi dvěma stranami, mezi tím, co chci Já, a co po mě žádají druzí.

Úplněk volá po sjednocení a urovnání rozporů dvou stran, aby došlo k vzájemné spokojenosti.

Nabádá k tomu, abychom zůstali ve svém středu, abychom byli ve všem přiměření a dbali na zdravou střední cestu. Vyváženost je hlavním tématem. Pěstujme v sobě pochopení pro druhé. Vše, co v tomto týdnu budeme dělat, dělejme s mírou. Hrozí konflikty, hádky a nehody. Nenechme se vyvézt z rovnováhy. Buďme poslem klidu, lásky a pohody. To si tato doba žádá. Spolupracujme a naslouchejme si.

Závěr týdne je ve znamení Velikonoc. Připomínáme si ukřižování Krista, jehož učení Bezpodmínečné Lásky je následování hodné. Máme možnost letos prožít tyto svátky zcela odlišně, ve větším klidu, rozjímání a uvědomění si pravého poselství těchto svátků. 


Požehnané Velikonoce!

přeje Eva 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

KOMUNIKACE - Andělé vám připomínají, že spiritualita znamená také upřímnost a poctivost. Když mluvíte v souladu s tím, co cítíte, druzí toto souznění s pravdou vnímají a důvěřují vám.

Mluvte pozitivně. Zaměřte se v životě na to dobré a budee se cítit šťastnější a zdravější.

Komunikace je dvousměrný proces. Naslouchejte druhým se zájmem a otevřeností. Zlepší to všechny vaše vztahy.

Neustále rozmlouvejte se Zdrojem pomocí modlitby, nebo žádání, a meditace, neboli naslouchání.

Udržujte komunikační kanály neustále otevřené. Staňte se mostem k srdcím a myslím druhých. Požádejte svého anděla, aby vstoupil do vaší aury a komunikoval skrze vás vyšším způsobem.

Afirmace: Komunikuji jasně a upřímně.