7.10. - 13.10.019

08.10.2019

Slunce ve Vahách je ještě pod palbou Saturna a stále více od Pluta, což velmi silně a zásadně prověřuje vztah člověka k člověku a ke společnosti. Prověřuje jeho vnitřní vyváženost. Jsou to energie smutku, bolesti, komplikací, tlaků, bezmoci a silné transformace. Ale úkolem je jim čelit, růst na nich, a ne jim podléhat. Pod vlivem Pluta si máme udělat každý inventuru ve vztazích. 

Současně planeta Jupiter podává pomocnou ruku a tvoří sextil se Sluncem, abychom nepřestávali i v dobách těžších věřit v to lepší, upevňovat v sobě víru, posilovat v sobě optimismus, hledat to smysluplné a nechat se obohacovat životem samotným.

Znamení Vah je vztahové a umělecké znamení. Do těchto konstelací zapadá i velmi smutná zpráva z minulého týdne o odchodu známé populární osobnosti, národního umělce Karla Gotta, kterého většina lidí milovala. Můžeme být proto pozorovateli jak každým dnem tuto situaci prožívají jednotliví lidé, fanoušci, umělci, jak se k tomu staví média, vláda atd.. Lidé vyjadřují svůj vztah ke Karlu Gottovi a dozvídáme se i jak to měl on k lidem. Každého z nás oslovil něčím jiným. Dělíme se na jeho příznivce, obdivovatele, a v menší míře i na ty, kterým neseděl. Převládá ale to, že svými písněmi dokázal lidi spojovat a propojovat je s láskou.

Bez ohledu na to, zda jsme byli jeho fandové či nikoliv, se mu nemůže upřít jeho nejvýraznější vlastnost, a tou byla SLUŠNOST, LÁSKA k lidem, a snaha s nimi vycházet po dobrém. Tím pro nás zůstává velkým vzorem, je to jeho odkaz nám všem. Právě tyto vlastnosti a ctnosti jsou spojovány se znamením Vah. Jak symbolické.

Venuše, vládkyně znamení Vah se přestěhuje v úterý večer do znamení Štíra. Vztahy a vazby mezi lidmi se budou prohlubovat, ale i dramatizovat. Z intenzivní se prožitky, silné budou vášně a emoce. Nežárlete a neomezujte nikoho! 

Venuše a Merkur procházející znamením Štíra naváží opozici s planetou Uran. Vše bude tak trochu vzhůru nohama, nepůjde to podle plánu. Připravte se na změny, zvraty, nervozitu a rozbouřené a nevyzpytatelné reakce některých lidí. Kolabovat může i doprava.

Další aspekt tvoří Mars ve Vahách v opozici na Chirona do Ryb. Vyzývá nás k tomu, abychom si byli vědomi svých vnitřních hlubokých zranění z minulosti, přijali je a začali je aktivně uzdravovat. Nikdo jiný než my samotní to udělat nemůžeme. Léčit v sobě pocity oběti, viny, nepřijetí druhými, pocit zrady, osamělosti, strach se otevřít, strach věřit, strach milovat. Nevědomost těchto procesů v nás se projeví pak jako neadekvátní reakce na vše kolem, bojujeme s okolím namísto léčení svých bolestí.

Víkend bude pod vládou Úplňku v Beranu, který nastane přesně v neděli 13.10.019 ve 23,09 hodin. Odehrává se na těchto Sabiánských stupních:

Slunce: (10st.14 VAH)

Pláž naplněná nedělními výletníky. Návrat k přírodě jedinci vyčerpanými společenskými a profesionálními tlaky. Psychologie davu. Vulgarizace kulturních hodnot.

Měsíc ( 20st.14 BE )

Boxer vstupuje do ringu. Uctívání sociální agresivity, když plynoucí kanály, které jí společnost určila.

Úplněk propojuje bojovné znamení Berana s mírumilovným znamením Vah. Můžeme prožívat nesoulad mezi tím, jak se projevujeme navenek a mezi tím, co cítíme uvnitř. Vnitřní bojovné nastavení v nás nemůže přinést vytouženou harmonii, klid a spokojenost. Úplněk vyzdvihne naše vztahové slabosti, ať už je to dominantní chování, sobectví nebo naopak závislost na partnerovi, nerozhodnost a neschopnost říci ne. Zobrazí se nám, jak umíme tvořit vztahy s druhými, jakým způsobem umíme řešit konflikty. Jak se umíme sladit, tzv.vyjít s druhými, nebo s nimi spíš bojujeme a vyhledáváme témata ke sváru. Zda se snažíme vnutit druhým svou vůli a diktovat jim, co my potřebujeme. Nebo jsme spíš pod tlakem a vlivem druhých a necháváme sebou vláčet a ubližovat si. Od každého z těchto dvou znamení si máme vzít to nejlepší: od Berana činy, odvahu, samostatnost, vědomí sebe sama, od Vah umění spolupráce, vyjednávání, schopnost empatie. Jedině tím, budeme celiství. 

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

SPOLUPRÁCE: Andělská moudrost radí, abyste své dovednosti a nadání použili k obecnému dobru.

Vyhněte se mocenským bojům, konfliktům a soupeření, jež vycházejí z touhy ega vyhrát. Spolupráce s cílem nejvyššího dobra napomáhá harmonii a pospolitosti a v každém podporuje to nejlepší.

Dejte si za cíl, aby každý měl pocit uspokojení z vykonané práce. Budete tak kolem sebe šířit dobrou vůli a harmonii.

Andělé vás vedou k tomu, abyste lidi spojovali dohromady. Hledejte možnosti, jak si vzájemně pomáhat.

Otevřete-li se sdílení, budete z toho mít prospěch i vy a andělé vašim snahám požehnají.

Afirmace: Se všemi spolupracuji.