7.12. - 13.12.020

07.12.2020

V následujících dnech vytváří Slunce ve Střelci hodně aspektů s dalšími planetami, jak podporujícími, tak napěťovými.

Slunce v krásném trigonu na planetu Mars nám nabízí velkou dávku ohnivé energie, která nám pomůže zvládnout předvánoční období nejen v rovině materiální a fyzické. Dodá i potřebný vnitřní "oheň" v podobě většího zájmu o to, co se děje u nás a ve světě, o duchovní svět, o modlitby, mantry, četbu povznášející literatury a pro zkoumání pravého odkazu adventu a Vánoc.

Přinese velkorysost, štědrost, víru ve vlastní schopnosti, odvahu činit některé kroky a rozhodnutí, a vypořádat se ze všemi zkouškami a nástrahami této doby. Slunce totiž svírá také kvadraturu s planetou Neptun, a to je takový chyták na nás na všechny. Budeme konfrontováni s našimi iluzemi, závislostmi a nedůvěrou ve vyšší svět a život. Buďme bdělí a moudří, kolem nás je mnoho nepoctivého a zkresleného.

Ve hře je i planeta myšlení Merkur, která prochází rovněž znamením Střelce a tvoří konjunkci se Sluncem a kvadraturu s Neptunem. Důležitý je tedy stav naší mysli a dovednost komunikace. Můžeme klamat sami sebe a domnívat se, že naše štěstí záleží na druhých, že přichází z venku. A pokud se nám nedaří, pak snadno sklouzneme do iluze, že nám není přáno, že za to mohou druzí, že nám někdo ubližuje, omezuje nás apod. Tímto postojem si však buduje pozici oběti a stáváme se tak závislými na "dobročinnosti" druhých.

Nebo pochopíme, že je v naší moci se cítit skvěle a radostně, tj. být tvůrci svého života. Znamení Střelce nás vede k uvědomění si, jak důležité je, na co zaměříme svou pozornost, na jaký cíl vystřelíme svůj šíp. Dle vesmírných zákonů, se pak tak děje. Přitahujeme si do života to, co jsme, co vysíláme. Radost přitahuje radost, hojnost zase hojnost, lež klam, pocit nesvobody omezení svobody, strach přitahuje strach....

Znamení Kozoroha nás stále vybízí k tomu, abychom byli zodpovědní za každou myšlenku, emoci a čin. Abychom nečekali, že nás někdo spací, že nás někdo uzdraví, že se bude dít něco bez našeho přičinění. Možná někteří netuší, že svými pocity a myšlenkami ovlivňují stav tzv. kolektivního nevědomí. Všichni jsme propojeni a tvoříme jeden velký celek. Pokud chceme tedy změnit svět, je třeba začít u sebe. Vyčistit především staré myšlenkové nánosy a začít vnímat realitu nově, z jiného úhlu pohledu. Zejména odstranit kritizování, pomluvy, vzdor, faleš a odsuzování.

Jsme na prahu Nové doby, a ta si žádá naši hlubokou proměnu. Jupiter se Saturnem, kteří jsou ukazateli ukončování starého a příchodu nového už spolu vytvářejí užší vztah, zatím ještě stále v Kozorohu. Na jejich čistou konjunkci (nové vědomí) a přechod do znamení i Věku Vodnáře si počkáme do 21.12.2020.

Mnoho věcí se nám zdá z pohledu člověka (naší mysli) velmi nespravedlivé, ale naše vyšší vědomí nám říká, že existuje jen jedna jediná spravedlnost, a to Boží. Tu ovšem mi většinou neumí dohledat a posoudit a ani nám to nepřísluší. Důvěřujme proto Bohu, vesmíru, že se v každém okamžiku našeho života děje to, co se dít má, a že je to v souladu s úkoly našeho bytí na této planetě.

Čili věřme, důvěřujme a odevzdávejme své starosti a strachy vyšší inteligenci, Bohu, vesmíru a netrapme se tím, co nemůžeme změnit. Náš úkol a cíl je, pozitivní, poctivá a tvořivá mysl. Tvořme lásku a světlo kolem sebe.

Můžeme se opřít o planetu Venuši, která je v harmonických vazbách na Pluta a v dalších dnech na Jupitera a Saturna. Pomůže nám prohloubit a upevnit to dobré v našich vztazích.

Víkend už bude ovlivněn nastávajícím pondělním Novoluním ve Střelci 14.12.020 v 10,29 hod.. 

Zapalme si o stříbrné neděli třetí adventní svíci a rozjímejme.

Eva

https://www.youtube.com/watch?v=lxVWXItaC00

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

ŠTĚDROST - je ctnost ducha.

Je to radost ze štěstí druhých, i když sami právě nemáte co oslavovat.

Je to rozpoložení mysli, díky němuž jste šťastní, že můžete dávat, aniž byste za to výměnou něco očekávali.

Tato karta vás vybízí ke štědrému sdílení a je známkou toho, že jste připraveni zamířit k této ušlechtilé vlastnosti. Andělská moudrost vás vybízí, abyste se rozdávali svobodně, otevřeně a s láskou. Odměna za štědrost je veliká, protože všechno, co s otevřeným srdcem dáváte, se vám mnohonásobně vrátí.

Afirmace: Otevírám se štědrosti.