9.12. - 15.12.019

09.12.2019

Týden začíná vstupem Merkura do znamení Střelce. Obrací naši mysl k vyššímu poznání, novým myšlenkám, k hledání smyslu života, k radosti a optimismu. Tento Merkur podporuje spontánní projev, diskuze, nadhled, filozofování, a hledání pravdy.

Ve čtvrtek 12.12.019 v 6,13 hodin nastává Úplněk v Blížencích. Dávejme si pozor na to co si myslíme a co říkáme, zodpovědnost je jen na naší straně. Úplněk dává šanci si uvědomit, které myšlenky nám neprospívají, protože nás vedou k naštvání, hádkám, žárlivosti, nebo pomluvám. Ukazuje na nutnost pěstovat nadhled, spojit se intuicí a v meditaci hledat světlo ve svém nitru. Tímto světlem pak prozařovat každičký den. Žijme vědomě, a ptejme se, zda to, co denně děláme, nám dává nějaký hlubší smysl. Pokud ne, opusťme to.

Planeta Venuše se dostává do úzkého kontaktu se Saturnem a Plutem. Procházíme transformací citů a hmoty. Všechny potíže a bolesti pramenící z tohoto spojení (strádání citové ve vztazích, problémy s penězi), můžeme uzdravit. A to láskou a soucitem k sobě a druhým. Hledejte a posilujte to dobré v sobě i ostatních.

Planeta Jupiter v Kozorohu tvoří harmonický vztah s Uranem v Býku. Příležitost k osvobození se a zbavení se "pout" zároveň s vědomím své odpovědnosti a plnění povinností, vidět svou budoucnost optimisticky jako příležitost k vlastnímu růstu, ke svobodě názorů a vyznání. 

V neděli 15.12.019 je stříbrná neděle, zapalme si třetí adventní svíci s názvem Přátelství.

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

SVĚTLO- světlo prosvěcuje temnotu i šero a přináší naději a inspiraci.

Požádejte anděly, ať vás naplní větším množstvím světla. Světlo obsahuje duchovní informace a poznání, jež jsou klíčem k Vesmíru, přinášejí lásku a mír a zároveň odemykají zdroj moudrosti ve vašem nitru.

Až vaše světlo zesílí a stane se průzračnějším, ujasní se vám spousta věcí a najdete jejich smysl.

Budete jasně zářit a stanete se majákem, který druhým připomíná dostupnost Božské pomoci.

Andělská moudrost vám radí požádat anděly, aby zažehli a posílili Božský plamen ve vašem nitru.

Afirmace: Jsem světlo.