21.10.- 27.10.2019

21.10.2019

Slunce opustilo kvadraturu s Plutem, a začíná působit jeho opozice k Uranu. Můžeme toto období vnímat jako chaotické, plné změn, zmatků a neklidu. Může nám dělat problém se soustředit jen na jednu věc, nutí nás to spěchat a dělat více věcí najednou. Akce střídá akci a pokud špatně odhadneme, kolik sneseme, dostáváme se do stresu, a oslabujeme své zdraví. Úkolem je zklidňovat tempo, nepřepínat se a zachovat rovnováhu mezi prací a odpočinkem, mezi akcí a zastavením se.

Slunce vstupuje do tajemného znamení ŠTÍRA ve středu 23.10.019 v 19,21 hod.. Naše pozornost se obrací více do našeho nitra, kde nás přivítají naše pocity a emoce. Daleko silněji je nyní budeme prožívat. Začneme přemýšlet víc do hloubky, vnímat věci pod povrchem a pídit se po příčinách. Budeme hledat odpovědi na otázky proč to, či ono se děje. Štírovská energie nás spojuje s tématy jako je: transformace, moc, bezmoc, manipulace, sexualita, smrt, krize, emoce, nevědomí, peníze. Zabývejme se proto sami sebou do hloubky, všímejme si svých pocitů, zkoumejme svou motivaci, co za ní je, jaká emoce. Hledejme jaká osobní proměna nám prospěje a konejme.

Mars v kvadratuře na Saturna varuje před přílišnou ctižádostí, urputností, chladným vypočítavým jednáním a velké touze mít věci pod kontrolou. Naopak ale může zvítězit strach nad konáním. Pozor na skrytý vztek, hněv vůči tomu, když nám něco nepůjde tak, jak bychom si přáli. Nepříjemnosti se mohou týkat také kontaktu s autoritami nebo staršími lidmi. Pokud naše kroky nebudou v souladu s naším životním plánem, budeme zastaveni.

Vztahy jsou pod příjemnými aspekty Neptuna a Pluta, které nás vedou cestou lásky člověka k člověku. Dostáváme příležitost udělat čistku ve vztazích a upevnit ta kvalitní spojení.

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

DISCIPLÍNA - Neukázněný pes je nebezpečný sobě i druhým. Naopak zvířeti, které se naučilo sebekázni a poslušnosti, lze důvěřovat. Bude věrné a s láskou sloužit svému pánovi a lze je pustit z vodítka.

Prostřednictvím disciplíny dosáhnete svobody.

Pán, kterého máte poslouchat, je vaše Vyšší já. Přišli jste na Zem s určitým posláním a naplnit je budete moci pouze prostřednictvím sebekázně.

Nalaďte se na své anděly a požádejte je o pomoc a podporu, aby byl váš život šťastný a uspokojivý a pod Božím vedením.

Sebekázeň je klíčem k naplnění vašeho určení.

Afirmace : Sebekázeň mi přináší svobodu.