Přechod Černé luny do znamení BÝKA

23.10.2020

Černá luna je symbolem dramat v naší duši, které plynou z nahromaděného karmického dluhu. Je ukazatelem naší černé karmy, která má být přetavena v dharmu (správné jednání). 

Jsme chybující bytosti, a tak naše nevědomost mohla způsobit v minulosti ale i v přítomnosti mnoho nekalého a neláskyplného. Máme ale příležitost v tomto životě leccos napravit, pochopit a odčinit.

V pátek 23.10.020 se přesunula Černá luna ze znamení Berana do znamení BÝKA. Setrvá zde do 18.7.2021.

Její působení, čili velké drama se nejvíce projeví v oblasti hmotné. Můžeme očekávat finanční problémy a ztráty na majetku. Přinese velký strach z nejistoty, ze ztráty bezpečí a zajištění, a tudíž vyvolá ještě větší hlad po penězích, touhu po bohatství a zabezpečení se. Využije k tomu jakýchkoli způsobů, i nečestných a nezákonných. Vzrostou krádeže, nepoctivé nakládání s penězi, korupce, tunelování, exekuce, poškozování majetku druhých, nezákonné obchody apod.. Porostou dluhy a neschopnost je splácet. Krize se dotkne bank a ostatních peněžních institucí.

Černá luna poukáže i na pocity méněcennosti, vyplývající právě z konfliktního vztahu k penězům. Neschopnost vydělat peníze, finančně se zabezpečit. Nebo naopak hromadit hmotné statky jako kompenzaci své vnitřní prázdnoty a malé sebehodnoty.

Černá luna v Býku je spojena i se silnou smyslností a náruživostí, s vlastnickými a majetnickými sklony, které mohou ovládnout celou osobnost.

Jak tedy zmírnit účinky této Černé luny?

Učit se dobře hospodařit s penězi, být šetrní ale ne lakomí. Nežít konzumním způsobem života, nelpět na penězích a majetku. Osvojovat si přírodnější způsob života. Znát svou hodnotu a vážit si sami sebe. Mít rádi své tělo a pečovat o ně.