Vstup Jupitera do znamení Kozoroha

02.12.2019

Významnou událostí závěru roku 2019 je přechod planety Jupiter do znamení Kozoroha, dne 2.12.2019 ve večerních hodinách.

Tato planeta jistě potěší zejména ty, kteří se narodili ve znamení Kozoroha. Mohou využít přízně této planety, tzv. "dobroděje" po dobu jednoho roku až do 19.12.2020.

Jupiter ve znamení Kozoroha nebude sám, je tam již dlouhodobě Saturn a Pluto.

Všichni můžeme očekávat, že Jupiter v pozitivním smyslu přichází vylepšit nebo zmírnit vše to, s čím jsme se doposud potýkali, co nás tížilo a dělalo nám starosti v průběhu dvou minulých let.

U každého z nás bude působit jiným způsobem, a to dle vlastního horoskopu narození. U někoho přichází vylepšit situaci v rodině, ve vztazích, nebo třeba ve zdraví, apod. Vliv se může projevit především v oblasti pracovní, můžeme očekávat vzestup, úspěch, odpovědnější postavení, ovšem jen v tom případě, pokud jsme na tom v minulosti pracovali, pokud se stavíme k práci zodpovědně a spolehlivě.

Planeta Saturn, která bude tvořit dvojici s Jupiterem v průběhu roku, se zároveň stává jeho vládcem. Bude Jupitera kontrolovat a nedovolí mu překračovat hranice, což je slabinou této planety. Proto nic nepřijde zadarmo, vše dostaneme dle zásluh. Iluzí by bylo očekávat hojnost všeho druhu bez přičinění. Zde obzvláště platí: "Bez práce nejsou koláče". Saturn jako vládce Jupitera nám ukáže, co neodpovídá realitě, v čem jsme podlehli ideálům a v čem máme přehnaná očekávání.

Chce po nás, abychom si zhodnotili, co má smysl v našem životě a co ne.

Jupiter souvisí s velkorysostí, radostí a optimismem, je to dobrodruh, který se pouští do neprozkoumaných dálek a výšin. Ve spojení se Saturnem přináší velký potenciál pro osobní rozvoj, pro stoupání na vyšší příčky poznání a vědomého života. Jde o vyzrávání v moudré jedince.

Jupiter nám dopřává, posiluje naše silné stránky, ale také znásobí, zveličí, přežene a zesílí i naše slabiny. Může pak dát průchod velikášství, aroganci, snobismu a fanatismu. Učí nás především ale morální odpovědnosti, která se poněkud vytratila ze společnosti.

Klade důraz se Saturnem na nutnost stability, dodržování pravidel, zavedení řádu do každodenního života, plánování, trpělivosti a hledání zlaté střední cesty.


Oblasti, kde se může projevit dar Jupitera pro jednotlivá astrologická znamení (i pro ascendenty v těchto znameních) : 


Beran - Jupiter v 10. domě

· oblast kariéry, směřování v životě, radost a úspěch v práci, uznání od druhých, veřejný respekt, zlepšení pracovních podmínek

Býk - - Jupiter v 9. domě

  • častější cestování za prací nebo soukromě, vyšší studia, příklon k filozofii, náboženství nebo duchovním naukám, otevření se osobnímu růstu, změně pohledu na svět

Blíženci - Jupiter v 8.domě

  • podpora společného hospodaření partnerů, zlepšení financí partnera, dědictví, vyrovnání dluhů, zájem o esoteriku, ponory do vlastního nitra

Rak - Jupiter v 7. domě

  • Štěstí v lásce, nové známosti a spolupráce, zlepšení vztahů, svatba, štěstí v soudních řízeních

Lev - Jupiter v 6. domě

  • Možnost nové práce, příležitost k sebenaplnění, zlepšení pracovních podmínek a zdraví, změna životosprávy, radost z každého dne

Panna - Jupiter v 5.domě

· Porozumění a radost z dětí, nárůst tvořivosti, nový přírůstek do rodiny, šance na lásku a pro podnikání

Váhy - Jupiter ve 4. domě

  • zlepšení vztahů v rodině, radostná událost, možnost nabytí majetku, vylepšení bydlení

Štír - Jupiter v 3. domě

  • zlepšení vztahů se sourozenci a blízkými příbuznými, časté cesty služební i soukromé, pozitivní mysl, rozšiřování vědomostí, nové kontakty, písemný i ústní styk

Střelec - Jupiter ve 2. domě

  • zlepšení finanční situace, nárůst hmotného vlastnictví, zdravé sebevědomí, zisky, velkorysost

Kozoroh - Jupiter v 1. domě

  • možnosti osobního růstu, štěstí, rozmach, cestování, duchovní zrání

Vodnář - Jupiter ve 12. domě

  • duchovní růst v ústraní, dokončování a uzavírání minulosti, velkorysost, charita, pocit štěstí o samotě, meditace, obrácení pozornosti do nitra, navazování kontaktů s Božstvím

Ryby - Jupiter v 11. domě

  • podpora od přátel, protekce, úspěchy ve spolcích, skupinách, hnutích, lepší vyhlídky do budoucnosti, rozšíření okruhu přátel