11.4. - 17.4.2022

11.04.2022

Máme před sebou velmi silný, zajímavý a různorodý týden.

Začíná přechodem planety Merkur ze znamení Berana do znamení Býka. Pro naše myšlení to znamená jisté zpomalení, budeme se více soustředit na hmotné, materiální a praktické záležitosti našeho života. Je to vhodné období pro důkladné prozkoumání a zvážení majetkových poměrů, finanční situace včetně rezerv. Je dobré pečlivě zvažovat a plánovat každý výdaj. Plýtvání, hromadění, tvrdohlavost, ustrnutí a nepružnost mohou přinášet ztráty. Pozornost věnujme i našemu tělu a jeho signálům, které k nám vysílá.

A konečně tu máme tolik zmiňovanou a očekávanou přesnou konjunkci Jupitera a Neptuna v Rybách. Nastane v úterý 12.4.2022. Naposledy došlo k tomuto spojení planet v r. 1856.

Připomeňme si, co jsem psala o této konstelaci již v minulých poselstvích:

 https://www.evaprokopcova.cz/l/28-3-3-4-2022/

Nyní už jen shrnutí.

Jde o pozvánku do světa Ducha. O rozpomenutí se na to, že všichni jsme božské bytosti a že všichni máme v sobě pramen lásky. 

Zesiluje se příval Kristova vědomí, Božské lásky, milosti a Božího požehnání pro lidstvo, i když nám to díky některým náročným událostem nemusí tak připadat. 

A právě díky tomu nemáme zapomínat na Pokoru. Máme si uvědomit, že jsme v učení Bezpodmínečné Lásky, v učení naučit se Odpouštět, Přijímat situace takové jaké jsou a Věřit v dobro a lásku. Dostává se nám šance prozřít, stát se vědomějšími, laskavějšími a soucitnějšími. Vidět život v souvislostech. Naučme se vnímat život z pohledu Boha, který neposuzuje, nekritizuje, neodsuzuje ani s nikým nebojuje. Je Čistou Láskou, je shovívavý a miluje všechny lidi bez rozdílu.

Takový byl i Ježíš Kristus, jehož učení Lásky, ukřižování a vzkříšení si v tomto týdnu připomínáme.

Čím je naše víra a napojení na vyšší světelné energie silnější a pevnější, tím se dokážeme snadněji vyrovnat s nepřízní osudu.

Je nám ukázáno, jak nesmyslné jsou války, co způsobují, a jak je důležité udržovat mír v srdcích každého z nás. Jedině pak zavládne mír na této planetě.

Války vždy vznikají z totální absence lásky, vznikají z touhy po moci a ovládání, díky nenávisti, soupeření, agresivitě, bezcitnosti a sobectví.

 Planeta Mars se přidá od 15.4. k ostatním planetám ve znamení Ryb. Přinese velkou obětavost, zájem o okultismus, ezoteriku, umění a charitativní akce. Může ovšem narůstat i počet obětí a nemocných lidí. Dávejme si pozor na velkou ovlivnitelnost a přehnanou přizpůsobivost. Varováním je únik do nemoci, k lékům a návykovým látkám, nebo práci. Potlačený hněv může způsobovat psychosomatická onemocnění.

Další významnou astrologickou událostí je přechod Černé luny ze znamení Blíženců do znamení Raka, a to 14.4.2022. Tento tranzit bude trvat až do 8.1.2023. Dotkne se našich emocí, citů, rodiny, domova a bydlení. Oslabeno bude trávení, proto je třeba věnovat pozornost tomu, jak se stravujeme.

Závěr týdne patří sobotnímu Úplňku ve znamení Vah, dne 16.4.2022 ve 20,54 hodin. Do disharmonie se dostane energie Vah a Berana, energie Slunce a Luny, planet Venuše a Marse. Potřeba boje Berana naráží na mírumilovnost a nenásilí Vah. Úplněk je zároveň pod neharmonickým vlivem planety moci, boje a manipulace, Plutem. Výzvou této konstelace je nenechat se zmanipulovat a vtáhnout do bojechtivých akcí. Udržet své emoce pod kontrolou a snažit se o vnitřní klid a vyrovnanost. Být ve své síle. Harmonie a rovnováha je klíčem k tomuto úplňku. Jedná se o působení zejména ve vztahové rovině a mezilidských vztazích. Oslabeny budou ledviny a močový měchýř.

Pod vlivem Merkura v konjunkci s Uranem v Býku si hlídejme svou mysl, naše úsudky a potřebu za každou cenu reagovat. Je tu nebezpečí náhlých myšlenkových zkratů a rozhodnutí. Pozitivně můžeme této energie využít pro originální nápady a řešení, zejména v oblasti těla a hmoty.

Buďme těmi, kteří udržují mír v sobě i navenek.

Mír do vašich srdcí. Požehnané Velikonoce.

EvaRada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 NEULPÍVÁNÍ - Podle duchovních zákonů můžete mít všechno, po čem vaše srdce touží.

Ale pokud vaše štěstí nebo pocit jistoty či moci závisí na něčem nebo někom jiném, potom na této osobě nebo věci lpíte a vytváříte si tak okovy, jež vás poutají nižší vibrační rovině, a vy se nemůžete pohnout dál.

Požádejte anděly, aby vám pomohli přerušit vazby, které vás poutají k Lidem, věcem a emocím.

Když se všechny vazby uvolní, nemůže vás už nikdo citově manipulovat. To vám umožní znovu se chopit své moci a síly a být opět sami sebou.

Osvoboďte svého ducha i ducha druhých. Pusťte se hned teď.

Afirmace: Pouštím se všeho a všech. Můj duch je volný.