23.8.-29.8.2021

23.08.2021

 Vliv nedělního úplňku ve Vodnáři můžeme cítit ještě v prvních dnech tohoto týdne viz.  https://www.evaprokopcova.cz/l/16-8-22-8-021/

Zároveň vnímáme změnu, novou energii, která vyplývá z přesunu Slunce do znamení PANNY. Zatímco znamení Lva bylo zaměřeno spíše na sebe a svou tvorbu a prezentaci, znamení Panny upřednostňuje službu druhým lidem. Má na paměti nikoliv zábavu, ale plnění povinností. Její doménou je práce, péče o zdraví psychické a fyzické, čistota ducha i těla, nastolování pořádku, odhalování a napravování chyb a omylů. A o toto vše půjde nejen v tomto čase, ale i během celé doby tranzitu, to je do 22.9.021.

V těchto dnech bude záležet hodně na tom, jak dokážeme pracovat s myslí, na schopnosti vyhodnocovat zprávy a třídit myšlenky a dle toho si tvořit realitu. Slunce v Panně uzavírá koncem týdne kvadraturu k Černé luně v Blížencích a k Severnímu lunárnímu uzlu. A to je konstelace, která ukazuje na osobní dramata prožívaná na základě šířených a zjištěných informací, zpráv a nařízení, dozvídání se "pravdy", zejména té, která se váže k "ochraně" našeho zdraví a každodenního fungování v životě. Může to vést k boji proti autoritám, ať už uvnitř nás nebo navenek, a z toho vyplývající pocity méněcennosti, zneužití, neschopnosti se prosadit, ale i výčitky a pocity viny. Černá luna v Blížencích vyhrotí komunikaci mezi lidmi, zkomplikuje schopnost se domluvit a něco vyřešit. Odhalí bloky v myšlení, jako je lež, vzájemné obviňování, plané sliby, podvody a zastírání a potírání pravdy.

Ve středu se planeta Merkur v Panně dostává do opozice s Neptunem a vnáší zmatek a chaos do našich myšlenek, nedůvěru v sebe i druhé lidi, pochybnosti a sklony jednat v tajnosti. Můžeme se cítit jako oběť, být mnohem vztahovačnější a také chybně odhadovat situace. Budeme upozorněni na to, kde jsme příliš důvěřiví a naivní. Přiznejme si, pokud se mýlíme, je to lidské. Tento den si dejme pozor na psychické vyčerpání a sklony k depresi.

Opřeme se o trigon mezi Merkurem a Plutem v zemských znameních Panny a Kozoroha. Zaměřme se na praktickou činnost, soustřeďme se jen na to, co je pro nás důležité a podstatné. Uklízejme prostor kolem sebe a udělejme si pořádek i v hlavě. Můžeme objevit skryté okolnosti, přijít něčemu na kloub, ujasnit si podstatu věci a plánovat budoucnost.

Vztahy budou křehké. Kde máme slabé místo ve vztazích a co je nutné přijmout a vyléčit nám ukáže Venuše ve Vahách, která svírá opozici s Chironem.

Je na nás, kam zaměříme svou pozornost a co budeme posilovat.


Mír do vašich srdcí

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 ROZHODNUTÍ: Když se bojíte učinit nějaké rozhodnutí, vaše mysl se snaží ovládnout váš život. Výsledkem jsou rozhodnutí z pozice vašeho Ega. Vaši andělé vám radí, abyste zhodnotili a zvážili všechny možnosti, pustili celou záležitost z hlavy a vybrali si to, co ve svém srdci cítíte jako správné a co vám způsobí největší radost. Nenechte se však unášet bláhovými popudy a svěřte situaci Božské inspiraci.

Rozhodněte se pro nejvyšší dobro. Mějte na paměti, že když něco neslouží vašemu nejvyššímu dobru, neslouží to určitě ani nejvyššímu dobru těch kolem vás. Proto se zbavujte falešných pocitů odpovědnosti za druhé a rozhodujte se moudře.

Zklidněte se a nalaďte se na své Vyšší já. Požádejte své anděly o vedení a pomoc. Poté se ze stavu hlubokého vnitřního klidu spontánně a s lehkostí rozhodněte.

Afirmace : Rozhoduji se pro své nejvyšší dobro.