24.5.-30.5.2021

24.05.2021

Poselství tohoto týdne přináší zajímavé astrologické dění. Hned na začátku se setkáváme s retrográdní fází planety Saturn (od 23.5.021), jejím zpětným chodem znamením Vodnáře. Saturn nás znovu zavede do situací a oblastí našeho života, které jsme již prožili a byli nuceni je řešit v době od začátku února až do teď. Dává nám tím novou šanci, abychom znovu situaci vstřebali a zaujali nový pohled a postoj k dané situaci, a to zodpovědnějším a vyspělejším způsobem, než tomu bylo v minulosti. Tato rekapitulace bude trvat až do 10.10.2021 a poskytne nám tudíž dostatek prostoru ke změně. Zejména se to bude týkat témat kolem svobody a omezování. Učíme se, že vnější omezení nemusíme prožívat jako vnitřní nesvobodu. Na společenské úrovni se budeme vracet k tomu, zda byla nutná některá omezující opatření nebo nikoliv. Budou se hledat nová řešení podobných situací.

Stále působí aspekt, který jsem popsala v minulém poselství, Merkur kvadratura Neptun :

https://www.evaprokopcova.cz/l/17-5-23-5-2021/


Hlavní astrologickou událostí tohoto týdne je Super Úplněk ve Střelci se zatměním Luny, který vrcholí ve středu 26.5.2021 ve 13,13 hodin. Odehrává se na 5st. tohoto znamení, kterému náleží tento Sabiánský symbol:


"Dělníci na vrtné plošině. Úsilí a soustředění potřebné pro načerpání psychických zdrojů dlouho zasutých v kolektivním nevědomí. Příslib velkých zisků."


Úplněk propojuje Lunu ve znamení Střelce se Sluncem v Blížencích. Jedná se o osu našich psychických a duchovních sil, komunikačních dovedností a myšlení. Konfrontace s naplňováním našich ideálů. Vede nás k probuzení z našich iluzí.

Slunce posvítí na naše nezpracované, bolestné pocity, emoce a tužby, vyplývající z nedostatku pokory a víry, nemorálního jednání, ze samolibosti, arogance, potřeby mít pravdu za každou cenu a mít všeho nadbytek.

Věčná nespokojenost z nás činí nesvobodné a marnotratné jedince. Namlouváme si, že až budeme mít to či ono, až navštívíme ty a ty místa, až přijde ten a ten partner, až vyděláme tolik a tolik peněz,...pak budeme svobodní a šťastní. Hledáme někoho, na koho můžeme svou frustraci svést, zejména pokud s námi neladí, má jiný názor, nechápe nás.

Prohlédnout tuto iluzi je předmětem tohoto úplňku.

I přehnaný optimismus a nezdravé nadšení nás může zavést do slepé uličky. Vyhrotit se může situace kolem svobody v rámci cestování, styku se zahraničím i oblast vzdělávání.

Slunce v Blížencích přináší více rozumu a a větší smysl pro realitu do našich životů. Umět se vyrovnat s nepřízní osudu a praktickými kroky za pomoci své mysli si utvářet svůj život. Nepomůže nám jen přemítat, mluvit, filosofovat a sbírat vědomosti, musíme konat. Propojit svět hmoty se světem ducha.

Posilovat láskyplnou mezilidskou komunikaci z očí do očí. Mluvit k věci, jasně a srozumitelně. Nelhat, nepomlouvat, neubližovat slovem, být upřímný. To jsou rady od Venuše a Merkura, kteří tvoří příznivý aspekt ve znamení Blíženců. 

V neděli 30.5.2021 začíná zpětný chod planety Merkur, tato retrográdní fáze bude trvat do 22.6.2021. S touto konstelací jsou tradičně spojena různá nedorozumění, problémy v komunikaci, v dopravě, na úřadech a v obchodním styku. Nepodepisujte důležité listiny.

 Buďme pozorovateli svých myšlenek.


Mír do vašich srdcí.

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

 UPŘÍMNOST- andělská moudrost vám připomíná, že každá vaše myšlenka, slovo, emoce a čin se odráží ve vaší auře. Když jste upřímní, vaše aura je průzračně jasná. Každý pak ví jak to s ním myslíte, a cítí se naprosto v bezpečí. Andělé vám navrhují, abyste se podívali do svého nitra a vyčistili ho od všech temných myšlenek a pocitů. Když jste k sobě naprosto upřímní, jste nedotknutelní a můžete být zcela otevření, neboť nemáte co skrývat. Lidé vás respektují a důvěřují vám. Když vyzařujete vibrace upřímnosti, reagují na vás i druzí s otevřeností a upřímností.

Afirmace: Myslím, mluvím i jednám upřímně.