4.4. - 10.4.2022

04.04.2022

Již popisovaná konjunkce Marse se Saturnem v minulém poselství, https://www.evaprokopcova.cz/l/28-3-3-4-2022/,  dosahuje svého vrcholu v prvních dnech tohoto týdne. Je zároveň v kvadratuře na Lunární Uzly do Býka a Štíra.

Je to výzva, zda dokážeme být aktivní a rozhodní v tom, co chceme změnit, z čeho se chceme poučit a osvobodit se a čeho chceme dosáhnout. Zda nám nechybí odvaha, nebo přijetí zodpovědnosti za náš život.

Nebo zda se budeme neustále vymlouvat na druhé, budeme je obviňovat z našich chyb, kritizovat je, odsuzovat a dělat z nich viníky. Většinou víme, co by měli udělat druzí, ale neumíme si poradit sami se sebou a svým životem.

Ptejme se sami sebe, jaké konkrétní kroky jsou nezbytné k naplnění našeho záměru, pocitu štěstí a svobody? Jak jsme na tom s vytrvalostí, pokorou a sebe disciplínou? Kde leží střed mezi slepou poslušností a neustálou potřebou vzdorovat?

Pokud jsme nespokojení a chceme změnu, je nutné nejprve to staré opustit (staré myšlenky, návyky, způsob stravování, přístup k práci, k nemoci,...). Slunce v Beranu nám říká, že změnu, musíme udělat každý sám v sobě, nečekat, že to za nás někdo jiný zařídí. Je nezbytné zažehnout v sobě jiskru-touhu po sebeuvědomění si sami sebe a začít tvořit svou novou realitu.

Podporu můžeme pak očekávat ve formě požehnání našich snah a skutků od dobrodějů Jupitera a Neptuna v Rybách. Nabízí nám jiný svět, než svět válek, zloby, soupeření a agrese. Je to svět Lásky, nenásilí, dobročinnosti, radosti, soucitu a sounáležitosti.

Tuto energii posílí i další planeta, a to Venuše, která vstoupí do znamení Ryb v úterý 5.4.022. Posílí naši láskyplnost, empatii, pomoc druhému, něhu, romantiku a uměleckou tvořivost.

Naše myšlení bude ovlivněno sextilem Merkura s Marsem a Saturnem. Povzbudí to naši mysl, zvídavost, bystrost jasnost a logiku. Osvojujme si hloubavost, větší soustředěnost, metodičnost, kritické a racionální uvažování.

Můžeme pak lépe obstát při víkendové kvadratuře Merkura na Pluta, a nepodléhat svéhlavosti, manipulaci, nutkavému destruktivnímu jednání a potřebě mít poslední slovo.

Mír do vašich srdcí.

Eva


Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

DOBRODRUŽSTVÍ - Život je dobrodružství. Připravte se na překvapení a naplno využijte všechny příležitosti.

Andělská moudrost vám radí, abyste se vymanili ze stereotypů a návyků, v nichž jste uvízli. Dělejte jiné věci a začněte znovu vnímat kouzlo života.

Jestliže se vám cesta před vámi zdá temná, počínejte si tak, jako byste prozkoumávali tmavé místo. Požádejte své anděly, aby vám na cestu posvítili. Poté naslouchejte znamením a signálům, které vám naznačí, kam a jak jít.

Poznávejte nové se vzrušením a odvahou. Tyto magnetické vlastnosti k vám přitáhnou hojnost financí a profesních příležitostí a oživí vaše vztahy.

Andělé vás inspirují k tomu, abyste postupovali vpřed s očekáváním a nadějí.

Afirmace: Jdu dychtivě vstříc dobrodružství života.