18.10. - 25.10.020

19.10.2020

Milí přátelé, to, co se odehrálo včera na demonstraci v Praze mě nutí se k tomu ještě vrátit. Existuje mnoho názorů a pohledů, někteří mají jasno, druzí tápou a nevědí. Astrologie velmi jasně popisuje každou událost a pomáhá tak si utvořit vědomější přístup. 

Co se tedy dělo včera 18.10.020 ve 14 hodin na obloze v Praze:

I když se to zdá divné, tak i přesto, co se včera událo na Staroměstském náměstí, vykazuje horoskop demonstrace i velmi mnoho pozitivních konstelací:

Luna ve Štíru byla velmi pěkně aspektována Venuší, Jupiterem a dokonce vytvářela trigon na Neptun. Celkově opravdu velmi příjemná záležitost. Hovoří o našich vnitřních hlubokých emocích, prožívání, pocitech a potřebách, v tomto případě o potřebě se scházet, sdílet názory, a především se spojit pro dobrou věc, pro společný cíl a pro dobro všech bytostí. Prohlédnout tu hru, která se tu hraje. 

Obecně Luna ve Štíru dokáže prokouknout to, co je skryté, co je utajované, co se jeví navenek jinak, než jak to je ve skutečnosti. Pomáhá nám hledat pravdu, najít skrytou příčinu a umí vyplavit na povrch to, co se někdo snaží zametat pod koberec. Toto vše bylo podporováno vesmírem prostřednictvím výše uvedených planet. Luna vzkazuje : uchop svou vnitřní sílu, neměj strach a nahraď ho Láskou a empatií.

Další nádherná konstelace Venuše v Panně v trigonu na Jupitera v Kozorohu. Venuše je považována v astrologii za malé štěstí a Jupiter velké štěstí. To, co se nyní odehrává, se přesto všechno děje pro naše nejvyšší dobro a štěstí. Planety nám vzkazují, že to má vše velký význam a hluboký smysl. Ukazují na vůli lidí stabilizovat a uklidňovat mezilidské vztahy, spojit se, spolupracovat, jednat a vyjednávat.

Venuše je ovšem zároveň v opozici na Neptuna, konstelace chaosu, nedůvěry, podvodu, zklamání, rozčarování, narušených mezilidských vztahů a pospolitosti. U Venuše se vždy jedná i o peníze.

Neptun v sextilu na Jupiter dlouhodobě se snaží podpořit v lidech zájem o duchovní svět, o Boha, spiritualitu, mystiku,...zároveň i o propojení světa hmoty a ducha. Jedině duchovní cesta nám pomůže stávající situaci zvládnout.

A nyní ty těžké planetární konstelace:

Tvoří je Velká T kvadratura mezi Sluncem, retrográdním Marsem, Jupiterem, Saturnem a Plutem. Nesoulad mezi znameními Vah, Beranem a Kozorohem.

Úmysl Slunce ve Vahách toužícího po klidu, nastolení harmonie a sjednocení a dialogu, těžko mohlo ustát palbu zmíněných planet.

Agresivitu a výbušnost Marse, chuť se rvát a narušit jakýkoliv soulad. V tomto případě je Mars vždy narušitel klidu a pokoje, i třeba použitím zbraní.

Planety Saturn a Pluto mají v negativních aspektech silnou potřebu nastolit "pořádek", disciplínu, poslušnost za každou cenu a upevnit svou moc. Používají k tomu zákazy, příkazy, vyvolávání strachu, omezování svobody, manipulaci a především jednání z pozice moci. Zastupují autority, státní správu, vládu, mocenské struktury.

Nesmíme zapomenout na Jupitera v kvadratuře na Mars a Slunce. Podporuje jakékoliv přehánění, překračování zákonů, obrovskou touhu projevit svou osobnost, své ego, aby bylo po jeho. Jeho počínání je za hranicí únosnosti.

No a chybí nám poslední důležitý aspekt, a to Merkur retrográdní ve Štíru v opozici na Urana do Býka. Odmítá se spokojit se starými dogmatickými názory, s tím, co je jen na povrchu vidět, slyšet, jde mu o hlubší posouzení situace. Hovoří o nespokojenosti, potřebě vyjádřit svůj svobodný (pokrokovější) názor. Na druhé straně mluví o odporu, výbušnosti, hádkách, neuznání odlišného názoru na věc. Přináší i šíření zkreslených zpráv po médiích.

Toto je tedy výčet astrologických konstelací. Ale je na každém z nás, jak situaci posoudí a vyhodnotí. Dosaďte si tam sami osoby a obsazení.

----------------------------------

Tyto konstelace nás budou ještě stále provázet i v následujícím období. Bohužel vstup Slunce do znamení Štíra v pátek 23.10.020 v 1 hodinu v noci to příliš nevylepší, ba naopak. Slunce se hned dostane do opozice s Černou lunou a posléze i s Uranem. Období velkých nepokojů, nestability, revolučních tendencí, náhlých nečekaných zpráv a zvratů.

Černá luna se zároveň přesouvá do znamení BÝKA viz. Dlouhodobé vlivy.

Netěší mne, že jsem nucena popisovat takové těžké vesmírné konstelace, ale to je bohužel realita, a tu se musíme také naučit přijmout. Důležité je i vědět a pochopit.

Opřeme se ale o pozitivní poselství hvězd, které nás vybízí k nalézání a upevňování vnitřní síly, odvahy, disciplíny, zodpovědnosti a nastolování klidu a míru ve svém nitru. Nepodporujme boj, ale zasaďme se o mír, klid a spojení s druhými. Nebojme se svobodně a mírumilovně dávat najevo co chceme a co ne. 

Naslouchejme svému srdci a mějme vládu sami nad sebou !! 

Eva

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

VDĚČNOST- Měli byste si uvědomit, čeho všeho se vám dostalo. Když Vesmíru poděkujete za jeho dary, odpoví vám štědrostí.

Andělská moudrost vám připomíná, abyste poděkovali za všechno, co máte - hmotné i nehmotné.

Kdykoli upřímně poděkujete, je vám dáno ještě více, neboť vděčnost je klíčem otevírajícím dveře k vesmírné hojnosti.

Pěstujte si postoj vděčnosti a otevřete se přijímání lásky a hojnosti ve svém životě.

Vaši andělé se na vás budou usmívat.

Afirmace: Děkuji za všechno ve svém životě.