2.12. - 8.12.019

02.12.2019

Nejvýznamnější událostí tohoto týdne s dopadem na celý rok 2020 je očekávaný přechod planety Jupiter do znamení Kozoroha, dne 2.12.2019 ve večerních hodinách.

Tato planeta jistě potěší zejména ty, kteří se narodili ve znamení Kozoroha. Mohou využít přízně této planety, tzv. "dobroděje" po dobu jednoho roku až do 19.12.2020.

Jupiter ve znamení Kozoroha nebude sám, je tam již dlouhodobě Saturn a Pluto.

Všichni můžeme očekávat, že Jupiter v pozitivním smyslu přichází vylepšit nebo zmírnit vše to, s čím jsme se doposud potýkali, co nás tížilo a dělalo nám starosti v průběhu dvou minulých let.

U každého z nás bude působit jiným způsobem, a to dle vlastního horoskopu narození. U někoho přichází vylepšit situaci v rodině, ve vztazích, nebo třeba ve zdraví, apod. Vliv se může projevit především v oblasti pracovní, můžeme očekávat vzestup, úspěch, odpovědnější postavení, ovšem jen v tom případě, pokud jsme na tom v minulosti pracovali, pokud se stavíme k práci zodpovědně a spolehlivě.

Planeta Saturn, která bude tvořit dvojici s Jupiterem v průběhu roku, se zároveň stává jeho vládcem. Bude Jupitera kontrolovat a nedovolí mu překračovat hranice, což je slabinou této planety. Proto nic nepřijde zadarmo, vše dostaneme dle zásluh. Iluzí by bylo očekávat hojnost všeho druhu bez přičinění. Zde obzvláště platí: "Bez práce nejsou koláře". Saturn jako vládce Jupitera nám ukáže, co neodpovídá realitě, v čem jsme podlehli ideálům a v čem máme přehnaná očekávání. 

Chce po nás, abychom si zhodnotili, co má smysl v našem životě a co ne.

Jupiter souvisí s velkorysostí, radostí a optimismem, je to dobrodruh, který se pouští do neprozkoumaných dálek a výšin. Ve spojení se Saturnem, ale i s Plutem, přináší velký potenciál pro osobní rozvoj, pro stoupání na vyšší příčky poznání a vědomého života. Jde o vyzrávání v moudré jedince.

Jupiter nám dopřává, posiluje naše silné stránky, ale také znásobí, zveličí, přežene a zesílí i naše slabiny. Může pak dát průchod velikášství, aroganci, snobismu a fanatismu. Učí nás především ale morální odpovědnosti, která se poněkud vytratila ze společnosti.

Klade důraz se Saturnem na nutnost stability, dodržování pravidel, zavedení řádu do každodenního života, plánování, trpělivosti a hledání zlaté střední cesty.

Slunce ve Střelci v kvadratuře na Neptuna ukáže, kde vzaly za své naše ideály, v co jsme věřily, čemu jsme důvěřovali a co je najednou jinak. S tím přichází zklamání, rozčarování a nedůvěra v sebe. Je to i zkouška naší víry, krize toho, co nám dává smysl a naplnění v životě. 

Oblasti, kde se může projevit dar Jupitera pro jednotlivá astrologická znamení (i pro ascendenty v těchto znameních) viz  Dlouhodobé vlivy

Merkur v sextilu na Pluta vede k hlubším úvahám, debatám a souvislostem. Konstelace nám pomůže objasnit některé situace, dopátrat se příčin a najít odpověď na Proč. Je léčivé opustit některé navyklé myšlenkové pochody a vzorce, kterými neustále argumentujeme a točíme se v kruhu.

Chiron v kvadratuře na Jupitera vyvolá bolestná zranění v oblasti názorů, filozofie, duchovna a vnímání světa. Učí nás ale, že za našimi zraněními jsou vyšší cíle, a na nás je, abychom rozšířili své vědomí a přijali, že se vše děje pro naše dobro.

Závěr týdne patří 2. adventní neděli 8.12.019.

Nechť nám zažehnutí druhé svíce na adventním věnci s názvem Mír, přinese mír do našich srdcí i všude kolem nás.

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D. Cooper)

RADOST- Radost pramení z pocitu spojení s Božstvím a je vlastností, která vás prosvětluje.

Andělská rada pro vás zní, abyste ji pěstovali tak, že v každé situaci budete hledat Božství.

Dívejte se pod povrch a hledejte světlo v srdci každého člověka. 

Umožní vám to uvědomit si zázrak stvoření a ve vašem životě se rozžehne radost. 

Těšte se ze všeho, protože radost je klíčem k osvícení. Radujte se ze života.

Afirmace : Ve všem nacházím radost.