25.3. - 31.3.019

26.03.2019

V minulém týdnu se Slunce přesunulo do znamení BERANA, nastala Jarní rovnodennost a začal nový astrologický rok. Příroda se díky silné energii probouzí k životu.

I naše pravé Já se má probudit a nově projevit: "Kdo jsem Já?".

Máme k dispozici množství aktivní, ohnivé energie, která "zapálí v nás oheň" , touhu po poznání sebe sama. Slunce však tvoří konjunkci s Chironem, což znamená, že toto poznání sebe sama může být bolestné. Projeví se, kde nejsme sami sebou, kde si sami ubližujeme, čím sami sebe zraňujeme, co si nechceme díky egu připustit a vyléčit.

Napětí mezi mužským a ženským principem stále trvá (Mars v Býku kvadrát Venuše ve Vodnáři), avšak v tomto týdnu se přesune Mars i Venuše do dalších znamení, a tak kvadratura bude probíhat mezi znamením Blíženců (Mars) a znamením Ryb (Venuše). Nastane v nás rozpor, kdy Mars v Blížencích bude chtít být mezi lidmi, sbírat informace, bavit se, zatímco Venuše v Rybách bude toužit po velké lásce, splynutí duší, po romantice ve dvou, po klidu, samotě a harmonii. Tento vnitřní rozpor v nás vyvolá u Venuše přecitlivělé reakce, pocity zklamání a nenaplnění. U Marse povrchnost, nezájem o hlubší věci, neschopnost se citové vázat, projeví se neklid, nestálost, podrážděnost a rozptýlenost.

Tam, kde Venuše hledá hloubku prožitku, tam zůstává Mars na povrchu.

Citovou stálost a věrnost sobě i druhým, podpoří u Venuše z Ryb sextil na Urana do Býka.

Ve čtvrtek 28.3. v 15 hodin končí retrográdní, čili zpětný chod planety Merkur. V mnohém se vylepší schopnost komunikace. Ale není ještě vyhráno. Merkur se dostává po vliv Neptuna, s kterým začíná tvořit konjunkci. Čili naše mysl je pod vlivem Neptuna, planety snů, představ, fantazie a Božského vědomí. V mezilidském styku se nám nemusí vždy dařit se jasně a srozumitelně a zřetelně vyjádřit, formulovat své požadavky nebo myšlenky, čímž může vznikat nedorozumění a nepochopení u druhých. Můžeme zjišťovat, že nevíme, neznáme, tápeme, máme chaos v mysli, rozumem nejsme schopni situaci pojmout. Neptun je tzv. univerzální rozpouštědlo, a tak nám v této době pomáhá rozpustit zastaralé mentální programy.

Toto je čas, kdy bychom měli své myšlenky a otázky směřovat spíš dovnitř sebe sama, meditovat, dostávat odpovědi zevnitř, nechat se inspirovat a prostupovat Božským vědomím. Intuice nám napoví, možnost jasných vhledů je možná a zesílená. Tím si také zajistíme a dosáhneme "čistotu svých myšlenek". Každá myšlenka se stane láskyplnou a odpouštějící. Využijme této možnosti a šiřme lásku kolem sebe!

Připomínám, že stále působí konjunkce Saturna s Plutem a sestupným uzlem v Kozorohu viz předpověď  z 11.3. - 17.3.019. Proces osobní i celospolečenské transformace, změny řádu a karmických očist.  

Rada andělů na tento týden

(Andělé světla-D.Cooper)

NEULPÍVÁNÍ : "Pokud vaše štěstí nebo pocit jistoty či moci závisí na něčem nebo někom jiném, potom na této osobě nebo věci lpíte a vytváříte si tak okovy, jež vás poutají k nižší vibrační rovině, a vy se nemůžete pohnout dál.

Požádejte anděly, aby vám pomohli přerušit vazby, které vás poutají k lidem, věcem a emocím.

Když se všechny vazby uvolní, nemůže vás už nikdo citově manipulovat. To vám umožní znovu se chopit své moci a síly a být opět sami sebou. Osvoboďte svého ducha i ducha druhých. Pusťte se hned teď.

Afirmace: " Pouštím se všeho a všech. Můj duch je volný."